Varje dag är valdag

Aktuell nyhetsrapportering blixtbelyser två olika verkligheter, Sveriges riksdagsval kontra valet i östra Ukraina. Där är det någon annan som bestämmer verkligheten. Där styr någon annan vardagen.

Ett samhälles civilisationsgrad brukar bedömas utifrån omsorgen om de mest sårbara. För att det ska fungera som tänkt, så behövs många kompetenser som samverkar. Kanske kan en organisation värderas på liknande sätt, utifrån hur kompetenser samverkar? Där varje individ har central betydelse för samverkan? Där varje individs vardagsval är avgörande för helheten?

Medan vi kan välja vår representant till riksdag, kan vi till vardags även representera oss själva och därmed välja varje dag. Mångas verklighet pågår på jobbet och i olika typer av organisationer. Ofta är det någon annan som styr, någon annan som bestämmer och väljer åt en. Och i en familj är barn alltid i den positionen, oavsett statsskick. Som barn är vi alla beroende av någon annans klokskap och välvilja. Som vuxna och på jobbet likaså – vi är alla beroende av andras kompetens.

I en fri demokrati är alla delaktiga och ingen går då heller fri ifrån ansvar. Då blir valet – hur vi väljer att mötas med våra kompetenser – väldigt viktigt. En bemötandeorganisation skapas varje dag, när vi själva väljer om vi bemöter varandra med klokskap och välvilja.

Men hopp om en varm höst! /Caroline