Om oss

Vi bidrar gärna med att utveckla er interna stolthet. Vi erbjuder skräddarsydda föreläsningar, workshops och handledning utifrån era behov. Våra kunder är människor verksamma i företag, organisationer, kommuner och vid lärosäten i Norden. Ärlighet och respekt präglar vårt arbete. Vi grundar våra budskap i forskning och beprövad erfarenhet. Vi lägger stort värde vid det pedagogiska upplägget.


Caroline Stenbacka Nordström är ekonomie doktor (Hanken Svenska handelshögskolan) med bakgrund inom global marknadsföring i industrin och som universitetslektor vid Hanken och LTU. Caroline är verksam som auktoriserad gestaltterapeut, föreläser och håller workshop i organisationer. LinkedIn

Elin Alsiok är filosofie magister i Upplevelseproduktion med en bakgrund som bland annat internationell projektledare vid Norrbottens Handelskammare.
Elin utbildar, föreläser och håller workshop inom bemötande kopplat till stolthet i sitt företag Stolthetsbyrån AB. LinkedIn