Välbesökt föreläsning på Personal & Chef

Fantastiskt fina möten och samtal på välarrangerade Personal & Chef. En välbesökt föreläsning med ett par hundra personer i publiken som lyssnade och reflekterade. Många dröjde sig kvar och gav generös återkoppling, visade engagemang och delade med sig av uppmuntrande ord.

Hjärtligt tack till var och en! Ja, det behövs arbetas med stolthet i organisationer – det spelar roll.

Elin & Caroline