Traditioner väcker stolthet!

Våren är traditionernas högtid. Examen, säsongsavslutning, avtackning, nationaldag, bröllop och midsommar! Vi firar på arbetet, privat och i hela samhället. Våra traditioner finns för att stötta både individer och organisationer i strävan efter att nå den sköna känslan av stolthet! Inte på någon annans bekostnad, utan tillsammans och med en vänlig inbjudan.

Ordet tradition kommer från latin och betyder att lämna något vidare, både kulturellt och socialt. Genom traditioner finns möjlighet att överlämna hyllningar och visa uppskattning. Traditioner återkommer och ger en naturlig påminnelse om kontinuitet samtidigt som den skapar en historisk tillbakablick. Traditioner kan vara en motivation att återskapa framgång, långsiktigt genom generationer.

Det är ofta traditionerna som framkallar minnen och påminner oss om att fira! Det kan vara värdefullt att just nu stanna upp och fundera över traditioner som du vill uppvärdera – och kanske skapa nya som kan bidra till gemenskap i äkta stolthet.

  • Vilka traditioner finns i din organisation idag?
  • Vilka traditioner önskar du se i framtiden?

Vill du läsa mer om traditioner som ett verktyg för att utveckla den organisatoriska stoltheten, så finns vår bok Stolthet som strategi. Boken kan beställas här. Som ett tips på försommarläsning och gåva!