Stolthet som strategi syns i media

Stolthet som strategi omnämns nu i media.

Vi gläds åt artiklar i Butikstrender och Vd-tidningen.

Artiklarna kan du ta del av här;

Butikstrender

Vd-tidningen