Recensioner om Stolthet som strategi

Peter Jonsson, HR Business Partner på ABB, recenserar Stolthet som strategi och vi känner oss mycket glada att läsa hans ord. Den fina recensionen går att ta del av här nedan. Löpande så delar vi här med oss av citat från olika personer som läst vår bok, följ oss gärna även på Instagram stolthetsomstrategi för att se vad personerna säger!


Boken, Stolthet som strategi

Stolthet, vad är det? Vad är jag/vi stolta över? Ett par frågor som kanske inte är så lätta att svara på i den första anblicken, men viktiga att fundera över. Vi är som människor i olika organisationer som har intressenter. Intressenter eller kunder betraktar oss på olika sätt, så vad är det dessa ser? I deras ögon är det inte själva organisationen det första kunden ser, utan de människor som företräder organisationen. Vad är det man visar upp? Hur är servicen och bemötandet? Att jobba med stolthet sätter fingret på betydelsen av medarbetarnas engagemang för upplevelsen såväl i externa och som i interna möten. Författarna lyfter fram medarbetaren som skaparen av värde, att medarbetarna tillsammans med kollegorna kan visa på värdet och att bära värdet som ett team. Ett värde som ger effekter för kundernas upplevelse och det varumärke som medarbetarna företräder. Att känna stolthet i det man gör och visa det, varje dag.

 Peter Jonsson, HR Business Partner ABB