Någonting viktigt har uppnåtts

Efter att vi i flera år på heltid har arbetat professionellt med att begreppet stolthet ska förstås på rätt sätt så ser vi också effekter. Begreppet dyker upp i allt fler sammanhang och det känns som att rätten att vara stolt blir mer självklar. Fler och fler vill lyfta fram sin stolthet när någonting viktigt har uppnåtts!

Vi vill ju alltid vara tydliga med att det inte är att stoltsera som det handlar om. När känslan av stolthet är äkta och vilar på en grund av att vilja skapa värde. Då är känslan sann och värdefull på det sätt som den förtjänar! För känslor är grundläggande och därför så viktiga. I livet som helhet – och inte minst i det vi gör tillsammans professionellt.

Vid en första anblick kanske det känns självklart att vara stolt – och ändå är det inte alltid så lätt. Vi människor är komplexa och behöver ibland få höra att vi duger och är bra på det vi gör. Vi behöver stanna upp och reflektera. När vi väljer att satsa på vår organisatoriska stolthet, då kan vi tillsammans våga vara stolta i det vardagliga arbetet. Då är det fint att landa i det som är just nu, att andas ut och stänga stolt.

Vi är tacksamma för alla som vi har fått möta på resan så här långt! Vi landar i en förhoppning om att i någon form få mötas snart igen. Nu vill vi önska er alla en frisk och fin vår! /Elin & Caroline