Med ett tydligt lov att stänga stolt

”Om det är något jag är riktigt stolt över, då är det mina barn.” Det var en professionellt framgångsrik kvinna som yttrade sig så i ett personligt samtal. Det är många som tänker på sina barns framgångar när de ska tänka på ett tillfälle då de har känt sig stolta. Nu när det närmar sig skolavslutning och examen så är det inte märkligt alls. Samtidigt, när det handlar om organisatorisk stolthet så förefaller det ovant att spontant uttrycka en individuell stolthet över det egna arbetet.

Just därför blir det så viktigt att tillsammans omfamna innebörden i äkta stolthet! Lika viktigt är det att skapa praktiska förutsättningar för en delad känsla av stolthet, i laget och i organisationen. Min personliga erfarenhet är att stolthet är en känsla som relaterar till upplevelsen av att nå ett tydligt mål som varit utmanande – och där fler än jag kan relatera till den utmaningen.

Under min skoltid i Finland inföll skolavslutningen alltid den sista maj. Det var som en grundlag. Dessutom var skolgången tydligt markerad, det var lätt att veta vad som skulle göras under året! Vid skolavslutningen fick vi lika tydligt lov att stänga stolt och börja njuta av vår sommar. Förr firades sista maj i Finland!

Som vuxen innebär sista maj inte att ledigheten börjar, och skolavslutningens datum varierar också numera. Bokens praktiska verktyg Stänga stolt kan däremot användas varje dag i de organisationer som vill. Det kan bidra till mer glädje för alla som kämpar på med arbetsuppgifter som kan ge anledning att känna stolthet – året om.

Med önskan om en fin försommar! /Caroline