Komplexitet är inte komplicerad

It’s complicated” – ett uttryck som koncist formulerar karaktären hos mänskliga relationer. Det är mycket som är komplicerat i vår värld och vardag, på grund av mänskliga beteenden. Att tillvaron däremot är komplex – det är en omständighet, som var och en behöver förhålla sig till.

Det blir komplicerat när vi förutsätter något annat. När vi bortser från komplexiteten i ett fenomen, desto färre aspekter kommer att tas i betraktande. Och ju fler perspektiv som därmed inte integreras i ett beslut som fattas – desto mer komplicerade kan konsekvenserna bli.

Att förhålla sig till pandemin med insikten om att vi alltid lever i olika variationer av komplexitet, gör att livet kanske inte upplevs komplicerat. Att förhålla sig till tillvaron realistiskt, och bemöta komplexitetens aspekter för vad de är, är på sitt sätt enkelt. Om än inte alltid lätt.

Samspelet med andra blir mindre komplicerat, när vi integrerar andras perspektiv som gör förståelsen av en komplex helhet mer komplett. Att ta sig tid att lyssna noggrant på någon annans synpunkt. Att välkomna den tanke som inte är ens egen. – När vi väljer att acceptera det komplexa kan vi även välja att veckla ut oss som vi är.

Fotot fångar en dag med minusgrader i Piteå och det är vinterns första snö som vilar på klasarna. Även grupper av människor kan bli insnöade. Groupthink kallas det, konformismen som kan ta kål på alla de olikheter som spelar roll. Varma vinterhälsningar/Caroline