Intervju i Tidningen Chef

Vi har tidigare berättat att Tidningen Chef publicerade en intervju om boken i maj-numret.

Nu är artikeln även publicerad elektroniskt och du kan läsa den här. 

Vi känner oss glada att budskapet når ut!