Ingen kan beordra någon att vara stolt

Det vore märkligt att säga till en annan hur den borde känna. Inte heller är det möjligt att tvinga sig själv att vara stolt. Känslor är en del av personliga upplevelser, betingade av unika erfarenheter och uppfattningar.

I en workshop förra veckan, var surret påtagligt när deltagarna delade med sig av ett tillfälle då de känt sig stolta. Det blev uppenbart att många upplevde att det var svårt att komma på en situation då de varit stolta över sig själva. Det verkade vara så mycket lättare att minnas och återge sin stolthet över någon annan!

I berättelserna om känslan över något de själva åstadkommit, handlade den om att de hade gjort något gott för någon annan. Så fungerar äkta stolthet. Men sammantaget framgick det att begreppet kändes lite obekvämt, inte endast ovant! En person formulerade sig i stil med att ”det inte gick att komma förbi den egna stoltheten” eftersom minnet specifikt handlade om att personen ifråga hade tagit upp sin styrketräning igen, och kände stolthet över att åter lyfta vikter. Stoltheten kändes personlig genom det påtagligt fysiska, i de egna armarna!

Det fina är, att precis som med fysisk träning, går det att träna upp sin autentiska stolthet. Som organisation är det grundläggande att tillsammans identifiera vilken image begreppet har bland ledare och medarbetare. Den vetenskapliga forskningen påvisar att begreppet bär på två helt olika facetter av stolthet, vilket spelar roll för dess image och attraktivitet. -När ett arbetslag har en gemensam bild och förståelse, då kan personliga stolthetsreflektioner leda till en autentisk gemenskap. Den spelar roll i både motgång och framgång.

Ha en fin adventstid, önskar Caroline