Sveriges HR-förening skriver om Stolthet som strategi

Sveriges HR-förening skriver om Stolthet som strategi i sin tidning HR People.

Intervjun går att ta del av i deras senaste nummer, sidan 46 här.