Framgångsfrukost med Stolthet

Framgångsfrukost är ett av arrangemangen som ägde rum vid Borlänges företagardagar. Miniföreläsning med Stolthet som strategi fanns med på fredagens program. Fullbokat arrangemang med många intresserade deltagare som återkopplade generöst. Tack!

Foto: Mika Snell, Speedbusiness

Elin Alsiok Stolthetsbyrån & Alexander Pärleros Framgångspodden.

Foto: Ulrika Lundholm Ericsson Ulles ögonblick