Digitala och fysiska utbildningar i höst

Uppskattade verkligen er föreläsning och ert personliga bemötande! Boken ska bli spännande att läsa och tillämpa 😊” 

Varmt tack säger vi till Per Frykner CEO på Leissner Data för generös återkoppling efter vår fristående digitala föreläsning. 

Vi gläds även över förra veckans möjligheter att möta människor fysiskt. Det är imponerande hur väl konferensanläggningar har anpassat och hittat kreativa lösningar utifrån pågående pandemi.  Självklart följer vi också Folkhälsomyndigheternas restriktioner och ger förslag på alternativa lösningar att mötas.