Artikel om Stolthet som stategi i Tidningen Publikt

”Om du är stolt över ditt och dina kollegors arbete blir du mer motiverad och trivs bättre på jobbet” med de orden inleder Ingegerd Rönnberg sin intervju med oss. Artikeln är publicerad i senaste numret av Tidningen Publikt (här) som ges ut av Fackförbundet ST.