Äntligen!

April 2018 – och det är med stor stolthet som vi nu äntligen öppnar upp vår webb och blir synliga. Grunden för webben är den bok som vi, Caroline Stenbacka Nordström och Elin Alsiok, har skrivit tillsammans. Det var en aprildag för två år sedan som vi beslöt oss för att skriva en bok. Vår dialog har pågått längre än så, redan för 10 år sedan när vi lärde känna varandra började vi prata om stolthetens betydelse. Vi har båda fått gensvar när vi har fokuserat på stolthet i våra respektive professioner och nu är tiden är inne för vår bok att möta sina läsare.

Boken släpps av Liber förlag i maj och vi ser fram emot att ni får ta del om Stolthet som startegi. Lika mycket ser vi fram emot att höra dina reflektioner och tankar. Vi hoppas att du är en av bokens läsare! Här på vår blogg kommer vi löpande att dela med oss av nyheter, tankar, åsikter och kanske en och annan intervju.

Vi har redan nu blivit kontaktade av journalister. Det gläder oss, för det betyder förhoppningsvis att det är många som kommer att få kännedom om det nya konceptet som vi presenterar i Stolthet som strategi.

På Libers webb går det idag att läsa om oss som författare. Här kan du ta del av det.

Snart finns boken att läsa och under tiden fortsätter vi att utveckla våra föreläsningar och workshops som det redan nu går att boka in. Vill du få boken signerad så fort den finns att tillgå, så förboka redan nu här.

Caroline & Elin