AI står inte i skamvrån

Självmedvetenhet är en mänsklig egenskap och AI skiljer sig från människan i det avseendet. Att reflektera innebär att kunna uppfatta sig själv i sin kontext och förstå sin egen påverkan. Att förnimma sina känslor förutsätter utrymme och förmågor, där självmedvetna känslor kanske kräver särskild tillit och tålamod.

Det är mänskligt att kunna känna skuld, skam och stolthet. AI påverkas däremot inte av det vi kallar Jantelagen, normer om att inte ta för mycket plats och för långa steg. AI har inte känslor som självreglerar dess framfart. Därför kom häromdagen ett upprop om utvecklingsstopp från några av världens mest framstående inom AI-forskning. Människosläktet behöver komma överens om teknologiskt tålamod och att gemensamt förhålla sig till syftet med AI. Det är människor som skapar AI och det är av oss den lär sig vad som förefaller fungera för framgång.

Forskning visar att Homo sapiens blev framgångsrik och livskraftig till följd av sin samarbetsförmåga. AI ber inte om ursäkt för sin framfart om homo sapiens inte kan samarbeta.

AI kommer inte att skämmas. /Caroline