Tjänster

Föreläsning 45 min

En föreläsning med båda författarna som presenterar Stolthet som strategi och metoden Stolt Bemötande. Med fokus på organisationers behov av stolta uttryck hos både ledare och medarbetare delger författarna grundläggande framgångsfaktorer för stolthet. I föreläsningen ges förslag på hur ni kan påbörja er process.

Exempel erbjudande Stolthet en outnyttjad resurskälla.


Pröva-på-Workshop med föreläsning 2 x 45 min max 20 deltagare

En pröva-på-process med båda författarna som presenterar Stolthet som strategi och metoden Stolt Bemötande. Vi påbörjar processen med att nå en stolt organisation utifrån grundläggande framgångsfaktorer. Författarna föreläser och processleder gruppen som tillsammans får pröva på en stolthetsworkshop. Bok ingår.


Workshop 3 x 45 min max 20 deltagare

Författarna inleder med en koncis föreläsning om Stolthet som strategi och metoden Stolt Bemötande. Vi koncentrerar oss på att uppskatta det egna värdeskapandet i organisationen och att uttrycka stolthet. Vi fokuserar på processledda övningar – en stolthetsworkshop med syfte att öka den organisatoriska stoltheten hos er. Möjlighet finns att efter denna workshop gå vidare med organisationsanpassade stolthetsworkshops.


Lecture in english 45 min

Organizational pride – a resource to be discovered

Pride is a unique resource to be discovered – for the benefit of individual health and wellbeing of employees – and for the profitability and future of the organization. “Customers are able to see if I’m proud in my work”  – a statement that invites us all to start working with the feeling of pride in a conscious and systematic way. When working with pride, the whole organization can grow a sustainable competitive advantage from within. An organization where people communicate genuine pride is attractive to customers!


Vi utvecklar även skräddarsydda utbildningar för organisationer. Handledning, enskilt eller i grupp, går att beställa som komplement till samtliga av ovanstående tjänster.