Om oss

Vi bidrar gärna med att utveckla er interna stolthet. Vi erbjuder skräddarsydda föreläsningar, workshops och handledning utifrån era behov. Våra kunder är människor verksamma i företag, organisationer, kommuner och vid lärosäten i Norden.

Ärlighet och respekt präglar vårt arbete. Vi grundar våra budskap i forskning och beprövad erfarenhet. Vi lägger stort värde vid det pedagogiska upplägget. Stolthetsbyrån AB, vårt säljbolag, grundades 2015 och drivs idag som ett aktiebolag.


Caroline Stenbacka Nordström är ekonomie doktor med examen från Hanken Svenska handelshögskolan och har en bakgrund inom global marknadsföring och som universitetslektor vid Hanken och LTU. Caroline är verksam som auktoriserad gestaltterapeut med inriktning mot organisationers förändringsprocesser. LinkedIn

Elin Alsiok är filosofie magister med en bakgrund som internationell projektledare vid Norrbottens Handelskammare.
Idag utbildar Elin om bemötande kopplat till stolthet i sitt företag Stolthetsbyrån AB. LinkedIn