Boken

Det märks om en organisation är stolt eller inte. Det syns på kroppshållningen hos medarbetarna, det kommer till uttryck i bemötandet av kunder och det påverkar klimatet på arbetsplatsen. Finns stoltheten där – eller inte? Svaret på den frågan får stora konsekvenser för förmågan att nå mål och uppfylla löften.

I bokens första del beskrivs stolthet samt dess betydelse för medarbetarnas ansvarskänsla, välmående och motivation, och i ett vidare perspektiv för organisationens framgång och framtid. I bokens andra del presenteras den unika metoden, stolt bemötande, som går ut på att enskilt och i grupp träna på att känna och uttrycka stolthet.

Stolt bemötande fokuserar på allt som är värdefullt och bygger vidare utifrån de värden som redan finns. Genom enkla övningar kan du närma dig din egen känsla av stolthet och vidareutveckla den tillsammans med dina kollegor med fokus på lönsamhet och organisatorisk stolthet.

Stolthet som strategi handlar om hur en genuin känsla av stolthet kan utvecklas till en unik resurskälla i varje organisation.

Köp boken